Author

Fundamentalanalyse,

Resultat pr. aktie

Overskuddet er en af de mest betydningsfulde kursdeterminanter og når man køber en aktie i en virksomhed, så bliver man medejer, og som medejer har man ret til at få en andel af årets overskud.

Fundamentalanalyse,

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger. Hvis virksomheden har en høj dækningsgrad, har der ikke været mange variable omkostninger, hvorimod hvis dækningsgraden er lav, har der været mange variable omkostninger.

Fundamentalanalyse,

Afkastningsgrad

Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds aktivitet og måler aktivernes forrentning. Afkastningsgraden beregnes ved at sætte virksomhedens primære resultat i forhold til de samlede aktiver.

Fundamentalanalyse,

Bestyrelsen

Enhver børsnoteret virksomhed ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er den øverste ledelse i en organisation, som udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder direktionen og godkender årsregnskabet.