Fundamentalanalyse,

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger. Hvis virksomheden har en høj dækningsgrad, har der ikke været mange variable omkostninger, hvorimod hvis dækningsgraden er lav, har der været mange variable omkostninger.

Fundamentalanalyse,

Afkastningsgrad

Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds aktivitet og måler aktivernes forrentning. Afkastningsgraden beregnes ved at sætte virksomhedens primære resultat i forhold til de samlede aktiver.

Fundamentalanalyse,

Bestyrelsen

Enhver børsnoteret virksomhed ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er den øverste ledelse i en organisation, som udstikker retningslinjer for virksomheden, vejleder direktionen og godkender årsregnskabet.

Fundamentalanalyse,

Price/Earnings

Begrebet står for price/earnings, ofte blot forkortet P/E, og bruges især af virksomheds- og aktieanalytikere. P/E kan både beregnes ud fra historiske tal eller man kan regne det ud fra fremtidige estimater.

Fundamentalanalyse,

Soliditet

En virksomheds soliditetsgrad fortæller om evnen til at bære et større tab. Soliditetsgraden beregner altså, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, inden fremmedkapitalen bliver rørt.